LG Chem Resu

LG Chem - 48V RESU Lithium Battery

LG Resu 6.5

Click on the image to reveal Data-Sheet

LG Resu 10

Click on the image to reveal Data-Sheet

LG Resu 13

Click on the image to reveal Data-Sheet

LG Chem - High Voltage RESU Lithium Battery

LG Resu 7HV Type R

Click on the image to reveal Data-Sheet

LG Resu 10HV Type R

Click on the image to reveal Data-Sheet

LG Resu 10HV Type C

Click on the image to reveal Data-Sheet